Перспективи за соработка со Здружението на жени претприемачи од Македонија [fr]

Амбасадорот на Франција го посети Здружението на бизнис жени на Македонија и оствари средба со г-ѓа Валентина Дисоска, претседател на здружението, како и со г-ѓа Наташа Здравковска.

JPEG

При посетата се разговараше за можностите за идна соработка со оваа невладина организација.

publie le 09/03/2017

hautdepage