Петта конференција на Правниот факултет во Тетово [fr]

Конференција за човековите права и дејствувањето на полицијата. Предавач: Командант на полиција Пјер Мулен, Аташе за внатрешна безбедност на амбасадата. Конференцијата беше организирана во рамките на циклусот конференции на Правниот факултет при Државниот универзитет во Тетово.
Оваа конференција претставува заокружување на циклусот што започна минатата година во партнерство со Француската Алијанса во Тетово. Ви благодариме за вашето учество.

JPEG

publie le 02/03/2016

hautdepage