Полициска обука за справување со масовни убиства [fr]

Отпочнување на обуката што ја реализираат припадници на француската специјална единица RAID за македонската полиција и единицата за специјални задачи Тигар.

Отпочнување на обуката што ја реализираат припадници на француската специјална единица RAID за македонската полиција и единицата за специјални задачи Тигар на тема: "масовни убиства извршени од терористички групи на јавни места, на големи отворени и затворени простори“. Целта на оваа обука е да се информираат македонските власти и полициските експерти за оперативното управување со ваков вид на акција.

publie le 05/05/2017

hautdepage