Посета на Делегација на Здружението на народни правобранители од Медитеранот [fr]

Народниот правобранител на Албанија, г-дин Игли Тотозани, како Претседател на Здружението на народни правобранители од Медитеранот (АОМ) го посети Табановце, метото за прифаќање и транзит на мигранти / бегалци на границата со Србија. Претседателот на Здружението беше придружуван од страна на Народниот правобранител на Република Македонија г-дин Иџет Мемети, на Шпанија, г-дин Соледад Бесерил, како и претставници на Народниот правобранител од Франција, во својство на Секретаријат на АОМ.

"При оваа посета, сакаме да направиме увид во ситуацијата на теренот и да се увериме дали третманот и условите на мигрантите /бегалците се во согласност со меѓународните стандарди", рече претседателот на АОМ, додавајќи дека земјите членки на АОМ ќе дадат наредните денови заедничка изјава за состојбата со мигрантите што транзитираат низ територијата на земјите од Медитеранот ".

Претседателот на АОМ се заблагодари за работата на Народниот правобранител на Република Македонија, уверувајќи го дека ќе ја добие потребната поддршка од Здружението. Тој исто така ги истакна напорите на владите на земјите во регионот да се справат со оваа вонредна состојба.

Во изминатите седум месеци низ овој граничен премин веќе поминале 700.000 мигранти / бегалци кон Србија, за потоа да влезат на територијата на земјите-членки на ЕУ. За време на посетата во центарот беа сместени 617 лица од Авганистан.

Г-дин Тотозани ја истакна важноста на соработката и подобрувањето на координацијата меѓу различните актери на локално, регионално, европско и меѓународно ниво, бидејќи овој мигрантски бран создава ситуација која бара темелно вклучување на засегнатите страни за да се обезбеди заштита на правата и слободите на луѓето во неволја.

Регионот на Медитеранот се справува со наплив од барателите на азил кои бегаат од војната, но и економски мигранти, жртви на трговија со луѓе, деца без придружба, итн Присуството на ранливите групи на кои им е потребна посебна заштита, бара од институциите на народните правобранители во сите земји да работат со нивните влади за подобро да одговорат на предизвиците поврзани со идентификација и заштита на тие лица во нивните земји.

publie le 02/03/2016

hautdepage