Посета на Крива Паланка [fr]

Во рамките на својата посета на Крива Паланка, амбасадорот на Франција го посети манастирот Свети Јоаким Осоговски и се запозна со историјата на градот.

Во рамките на својата посета на Крива Паланка, амбасадорот на Франција го посети манастирот Свети Јоаким Осоговски и се запозна со историјата на градот. Франкофонијата и културното наследство на овој град, како и потенцијалот што го имаат младите, ќе придонесат за просперитетна иднина на Крива Паланка.

publie le 21/04/2017

hautdepage