Посети на општините Кавадарци и Неготино [fr] [sq]

Во четвртокот на 29 септември, амбасадорот престојуваше во општините Кавадарци и Неготино, каде што оствари средби со градоначалниците г. Митко Јанчев и г. Горан Стојанов, а ја посети и гимназијата „Добри Даскалов“ и основното училиште „Тоде Хаџи-Тефов“ во Кавадарци, како и основните училишта „Гоце Делчев“ и „Страшо Пинџур“ во Неготино, на кои им беа предадени интерактивни табли

Diaporama,crédits photo : services photographiques des mairies de Kavadarci et de Negotino, ainsi que des écoles Dobri Daskalov et Tode Hadzi-Tefov de Kavadarci, et Goce Delcev et Straso Pindzur de Negotino

publie le 01/10/2022

hautdepage