Потикнување на учењето на францускиот јазик [fr] [sq]

Амбасадорот се сретна на 2 февруари со Заменик-министерот за образование и наука, г. Арбер Адеми

Во оваа прилика, тие разговараа за теми од областа на образованието, вклучувајќи ја состојбата со наставата по француски јазик во основните и средните училишта, за двојазичните франкофонски паралелки кои постојат во неколку средни училишта и за продлабочувањето на соработката во областа на високото образование и науката, преку интензивирање на размената на студенти и академската мобилност на научниот кадар.

publie le 06/02/2018

hautdepage