Потпишан договор помеѓу компанијата Fame’s и општината Гази Баба [fr]

Потпишување договор за изградба и отворање на ново студио за снимање музика.

Во присуство на Претседателот на Владата на Република Македонија Никола Груевски, договорот е потпишан помеѓу Општината Гази Баба и компанијата Fame’s (француска компанија за музичка продукција) и се однесува на изградба и отворање на ново студио за снимање музика.

JPEG

JPEG

publie le 16/12/2015

hautdepage