Потпишување на Договорот за соработка со ФРОНТЕКС [fr] [sq]

Потпишување на Договорот за соработка со ФРОНТЕКС, со верзија на македонски јазик

Договорот содржи и конкретни одредби за употребата на македонскиот јазик во врска со активностите на Агенцијата и претставниците на државните органи на Република Северна Македонија

линк кон Договорот на француски :

PDF - 365.8 ko
l’Accord en français
(PDF - 365.8 ko)

линк кон Договорот на македонски :

PDF - 552.6 ko
l’Accord en macédonien
(PDF - 552.6 ko)

JPEGcrédit photo : service photographique du Gouvernement

publie le 27/10/2022

hautdepage