Преспа, како прибежиште на недопрената природа во срцето на Балканот [fr] [sq]

Речиси педесет години, две езера на голема надморска височина останаа отсечени од светот, во корист на недопрената природа. Станува збор за преспанските езера, регионот каде што преку водата се среќаваат три земји (Северна Македонија, Грција и Албанија).

Францускиот портал „Репортер", дневен весник на екологијата, зборува за „Преспа, како прибежиште на недопрената природа во срцето на Балканот"->https://reporterre.net/Prespa-havre-de-nature-sauvage-au-coeur-des-Balkans?fbclid=IwAR0Mp9By05Er6OXoyeBAVbVteMyytpCFz6_ya15anzI_PJlKsUQHH-iCjOk] ».

JPEG

publie le 23/07/2019

hautdepage