Протокол кон Северно-атлантскиот договор за пристап на Република Северна Македонија [fr] [sq]

Записник од Министерскиот совет од 17 јули 2019 година, Протокол кон Северно-атлантскиот договор за пристап на Република Северна Македонија
Министерот за Европа и надворешни работи го претстави нацрт-законот со кој се одобрува ратификација на Протоколот од Северно-атлантскиот договор за пристапување на Република Северна Македонија.

Влегувањето во сила на протоколот од Северно-атлантскиот договор за пристапување на Северна Македонија ќе ѝ овозможи на оваа земја да стане 30-та членка на Атлантската алијанса, кога 29-те земји-членки на НАТО ќе известат дека истиот го ратификувале.

Пристапувањето на Северна Македонија кон НАТО ќе ја зајакне безбедноста на регионот и на Алијансата во целина.
Франција ќе остане особено внимателна во однос на почитувањето на клучните принципи од процесот на проширување на НАТО, проценката на сопствените заслуги на земјите кандидати и нивниот придонес кон безбедноста на евроатлантскиот простор.

JPEG

publie le 20/07/2019

hautdepage