Ратификација на Протоколот за пристапување во НАТО на Република Северна Македонија [fr] [sq]

Националното собрание на Република Франција денес го ратификуваше Протоколот за пристапување во НАТО на Република Северна Македонија.

Ова гласање ја затвора нашата парламентарна процедура за интеграција на Северна Македонија во нашата организација за колективна безбедност. Исто така, претставува сведоштво за нашите исклучително добри односи и соработка во областа на Одбраната.

Séance publique de l’Assemblée Nationale, le jeudi 21 novembre

PNG

publie le 24/11/2019

hautdepage