Ratifikimi i Protokollit të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO [fr] [mk]

Sot, Asambleja Kombëtare e Francës, ratifikoi Protokollin e aderimit të Maqedonisë së Veriut në NATO.

Ky votim, përmbyll procedurën tonë parlamentare, për integrimin e Maqedonisë së Veriut, në organizatën tonë të sigurisë kolektive. Njëkohësisht, kjo dëshmon gjithashtu edhe përsosmërinë e lidhjeve dhe bashkëpunimit tonë në fushën e mbrojtjes.

Séance publique de l’Assemblée Nationale, le jeudi 21 novembre

PNG

publie le 24/11/2019

hautdepage