Регионален оперативен семинар за мигрантската криза [fr]

Амбасадата на Франција организира регионален оперативен семинар за управување со миграционите движења и за борба против криминалните мрежи што ја поттикнуваат илегалната имиграција во Југоисточна Европа.

Експерти од сите балкански земји ја потврдија потребата од зацврстување на соработката на хуманитарен и безбедносен план.

JPEG

Овој семинар треба да овозможи унапредување на соработката преку размена на информации за борбата против организираните мрежи на шверц и нелегална имиграција, како и за истражните техники и откривањето на фалсификувани патни документи и за споделување на собраните податоци и размена на конкретни оперативни искуства.

JPEG

publie le 25/11/2015

hautdepage