Регионален семинар на Меѓународната организација на Франкофонијата (ОИФ) [fr] [sq]

Во вторникот на 10 септември, амбасадорот заедно со министерката за Одбрана, г-ѓа Радмила Шекеринска, го отвори регионалниот семинар на Меѓународната организација на Франкофонијата (ОИФ) посветен на еднаквоста меѓу жените и мажите. Оваа година, на состанокот во Скопје, националните претставници на ОИФ од регионот на Централна и Источна Европа, заедно со експерти и претставници на граѓанското општество, работеа два дена на препознавање на добрите практики за да се овозможи економско зајакнување на жените.

Во резиденцијата Франција беше организиран прием во чест на вредностите на Франкофонијата и да се потенцира предизвикот на борбата за еднаквост и против стереотипите како еден од големите приоритети на петгодишниот мандат на Претседателот Макрон.

publie le 19/09/2019

hautdepage