Rencontre avec Dobrila Kacarska, présidente de la Cour constitutionnelle [fr] [sq]

Во вторникот на 21 септември, амбасадорот оствари средба со г-ѓа Добрила Кацарска, претседателка на Уставниот суд, по неговиот неодамнешен прием во Асоцијацијата на франкофонски уставни судови.

JPEG

Crédits photo : service photographique de la Cour constitutionnelle

Претседателката Кацарска ја претстави својата визија за целосна буџетска самостојност, поголема уставна заштита на слободите и поголема транспарентност во нејзините активности.

publie le 28/09/2021

hautdepage