Rencontre avec le directeur des zones de développement industriel et technologique [fr] [sq]

Во четвртокот на 28 октомври, амбасадорот оствари средба со директорот на Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони, г. Јован Деспотовски.

JPEG
Crédit : Ambassade de France

За време на средбата, тие разговараа за карактеристиките, достигнувањата и развојните проекти на слободните економски зони во Северна Македонија.

publie le 01/11/2021

hautdepage