Rencontre avec les députés membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie [fr] [sq]

Во петокот на 4 јуни, во Собранието на Република Северна Македонија се одржа средба со членовите на собраниската Секција во Парламентарното собрание на Франкофонијата. На средбата се разговараше за билатералната соработка, за значењето на промоцијата на француската култура и јазик во Северна Македонија и за процесот на пристапување кон Европската унија.

JPEG

JPEGФото : фотографска услуга на Националното собрание

publie le 23/07/2021

hautdepage