СЕГА, вклучена во развојот на младите [fr]

Амбасадорот и аташето за соработка ја посетија канцеларијата на здружението Coalition of youth organizations SEGA во Прилеп.

JPEG

Тоа беше исто така можност да се сретнат со волонтерите од Франција кои се вклучени во ова здружение. СЕГА работи на локално, регионално и државно ниво и е присутна во развојот и спроведувањето на политиките за младите, како и проекти развиени за потребите на младината.
JPEG

publie le 20/03/2017

hautdepage