Shërbimet Konsullore [fr] [mk]

Orari i hapjes për publikun :

nga e hëna deri të premten nga ora 9:30 deri nëe ora 12:30 dhe pasditeve me prenotim

Telefon : 00 389 2 324 4300

Faks : 00 389 2 324 4313/4315

Adresa elektronike

Shërbime për Françezë :

- Pranim dhe regjistrim: karta regjistrimi, karta nacionale të identitetit, pasaporta, çertifikata të lindjes dhe vendqëndrimit, legalizim i nënshkrimeve, certifikim i kopjeve, vërtetimi i ndryshimit të vendqëndrimit, kombësia, informata të ndryshme.

- Çështjet ushtarake dhe sociale: regjistrim, thirje për përgatitje për mbrojtje, ish luftëtarë, ndihmë për Françezët janë në kalim dhe gjenden në vështirësi, ndihmë për Françezët rezidentë, pensione.

- Gjendja civile dhe notariat: çertifikata lindjeje, martese, vdekjeje, njohje, autorizime, donacione, testamente, kombësi.

- Zgjedhje: regjistrim në listat zgjedhore, autorizime për votim.

Kontabilitet

- Kasa : pagesa e detyrimeve të kancelarisë, tërheqje nga llogaritë e personave privatë nga Thesari i Përgjithshëm për të huajtë.

Për të arritur në kosullatë: Seksioni konsullor, gjendet në ndërtesën e Ambasadës së Francës në Maqedoni dhe disponon me hyrje dhe shërbim të veçantë.

Agjensioni Konsullor Françez në MANASTIR

Adresa :
- rruga e Mareshalit Tito nr 42 . 7000 Manastir

Telefon : 00 389 70 269 582 (nga e hëna deri në të premten nga ora 16:00 deri në ora 18:00)

Faks : 00 389 47 223 594

E-mail

publie le 02/02/2015

hautdepage