Слајдови од Воените гробишта во Битола

Неколку фотографии од Воените гробишта во Битола

Dernière modification : 17/11/2014

Haut de page