Слајдови од Воените гробишта во Скопје [fr]

Неколку фотографии од Воените гробишта во Скопје

publie le 15/12/2014

hautdepage