Слобода на медиумите [fr] [sq]

Амбасадорот се обрати пред судиите и новинарите кои учествуваа на обуката за "Практиката на Европскиот суд за човекови права и Јавното обвинителство на Македонија со случаите за медиумската слобода"

Настанот беше организиран во Охрид, во саботата на 10 февруари,од страна на Здружението на новинарите на Македонија, ЗНМ. Во оваа прилика, тој истакна дека ефективното спроведување на принципите содржани во Европската конвенција за човекови права треба да биде приоритет при реализацијата на агендата 3-6-9, што го условува отворањето на преговорите за европска интеграција. Оваа обука, поддржана од амбасадата на Франција и од Фондацијата Аденауер, се реализира во продолжение на пресудата "Селмани и останати против РМ" на Европскиот суд за човекови права.

publie le 14/02/2018

hautdepage