Средба со "Еко-герила", невладина организација вклучена во борбата за животната средина во Тетово [fr] [sq]

Во четврток 9 август одржавме средба со претседателот на Еко-Герила Арианит Џафери, придружуван од Азиз Сулејмани. Оваа невладина организација темелно е вклучена во борбата за подобрување на квалитетот на воздухот во Тетово, како и во поглед на сите други прашања поврзани со Парискиот договор.

JPEG
Организацијата се одликува со голема креативност при мобилизирањето на граѓаните. Господинот Џафери наведе неколку можни области за соработка кога станува збор за животната средина, особено на ниво на микро-проекти (на пример, да се помогне анализата на податоците за чистотата на воздухот или водата, грижата на граѓаните кон дрвјата во урбаните средини...).

publie le 15/08/2018

hautdepage