Средба со директорот и главен и одговорен уредник на весникот „Битолски весник“, г. Менде Младеновски [fr] [sq]

Во четвртокот на 5 декември, директорот и главен и одговорен уредник на весникот „Битолски весник“, г. Менде Младеновски (тираж од 2000 примероци и портал) побара средба со амбасадорот за да ги објасни предизвиците со кои се соочува. Овој локален весник, основан во 1964 година, има посебно место во медиумскиот пејзаж на Северна Македонија.

JPEG

Средбата беше можност да се разговара за тешкотиите со коишто се соочуваат печатените медиуми во новиот контекст и поддршката што ја очекуваат од надлежните органи, како и во европски рамки за да се одбрани плурализмот и слободата на информацијата.

publie le 09/12/2019

hautdepage