Стажирање на г-ѓа Емили Петровски, во Академијата на судии на Македонија [fr]

Завршен дел од стажирањето на г-ѓа Емили Петровски, во Академијата за судии и јавни обвинители

Емили Петровски, кандидатка од Државната правосудна академија (ЕНМ) од Република Франција, денеска во Академијата за судии и јавни обвинители ги изложи стекнатите искуства во рамките на тринеделниот стаж во правосудните институции на Република Македонија
JPEG

. На презентацијата на кандидатката од Државната правосудна академија од Република Франција присуствуваа амбасадорот Тимоние, аташето за културна и научна соработка на амбасадата и директорката на Академијата за судии и јавни обвинители, г-ѓа Анета Арнаудовска.

JPEG

Амбасадорот Тимоние и директорката Арнаудовска одлучија да стават акцент на педагошката димензија на соработката како главна насока во наредните години.

publie le 23/02/2017

hautdepage