Takim me Ministrin e Drejtësisë, z. Adnan Jashari [mk]

Ambasadorja e Francës, Zonja Loranc Oer dhe këshilltari saj, Z. Dominik Gotie, u takuan më 19 gusht me Ministrin i Drejtësisë, Z. Adnan Jasharin, për takimin e parë të punës, që ndihmoi për të rishikuar bashkëpunimin gjyqësor në mes të Francës dhe Maqedonisë.

JPEG - 4.8 Mo
M. Dominique Gautier, Premier Conseiller, M. Adnan Jashari, Ministre de la justice, et S.E. Mme Laurence Auer.

Duke shënuar qëndrueshmërinë dhe angazhimin e Francës për të mbështetur krijimin e një kuadri ligjor kombëtar që i plotëson nevojat e qytetarëve dhe standardet evropiane, ky takim mundësoi të bëhet një pasqyrë e bashkëpunimit të vazhdueshëm, sidomos në mes të Akademisë së gjykatësve dhe prokurorëve dhe Shkollës Kombëtare e Gjyqësisë, dhe në mes të Shoqatës së Avokatëve të Maqedonisë dhe Shoqatës së Avokatëve të Kan. Projekte të tjera të bashkëpunimit për të siguruar pavarësinë e gjyqësorit apo bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar janë diskutuar gjithashtu.

publie le 03/09/2014

hautdepage