Takim me drejtorin dhe kryeredaktorin e gazetës "Bitolski vesnik" (Gazeta e Manastirit), z. Mende Mlladenovski [fr] [mk]

Të enjten, më 5 dhjetor, drejtori dhe kryeredaktori i gazetës "Bitolski vesnik" (Gazeta e Manastirit), z. Mende Mlladenovski (e cila shtypet në tirazh prej 2000 ekzemplarësh, si dhe funksionon edhe si portal), me kërkesën e tij u takua me ambasadorin, për t`i sqaruar atij sfidat me të cilat përballet. Kjo gazetë lokale, e themeluar në vitin 1964, zë një vend të veçantë në peizazhin mediatik të Maqedonisë së Veriut

JPEG

Takimi ishte një mundësi e mirë, për të diskutuar për vështirësitë, me të cilat ballafaqohen mediat e shkruara në kontekstin e ri dhe për mbështetjen, që pritet nga autoritetet kompetente, si dhe brenda kornizës evropiane, që të përmirësohet mbrojtja e pluralizmit dhe liria e informacionit.

publie le 09/12/2019

hautdepage