Takim me përfaqësuesit e Unionit të Federalistëve Evropian (UFEM) [fr] [mk]

Të enjten, më 31 tetor, Unioni i Federalistëve Evropian (UFEM) dhe kryetari i këtij unioni, z. Petar Bogojeski, ishin për të prezantuar aktivitetet e kësaj organizate të re jo partiake.

JPEG

Në këtë takim biseda u përqëndrua në situatën politike në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon, në zhvillimin e reformave në fushën e drejtësisë dhe të sundimit të ligjit, si dhe u prek edhe çështja e të ardhmes evropiane të vendit. Përfaqësuesit e UFEM prezantuan idenë e promovimit të një forumi për bashkëpunim midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, si një model i integrimit rajonal brenda Bashkimit Evropian.

publie le 07/11/2019

hautdepage