U hap thirrja për projekte për vitin 2020 për nismat e shoqërisë civile [fr] [mk]

Ajo i adresohet organizatave franceze të shoqërisë civile, që janë të interesuara të fitojnë bashkëfinancim nga ana e Agjencisë Franceze për Zhvillim gjatë vitit 2021, për realizimin e një projekti zhvillimor në një vend ku mund të implementohet ndihma zyrtare për zhvillim, gjë e cila tangon edhe Maqedoninë e Veriut.

Së këndejmi, kërkohen partneritete me shoqatat lokale në vendin implementues të projektit përkatës. OJQ-të e interesuara kanë afat, që deri më 17 gusht 2020, të parashtrojnë qëllimet e tyre të projektit. Informacioni dhe dosja e aplikimit mund të shkarkohen këtu.

PNG

publie le 28/07/2020

hautdepage