« Tschüss, Liebe Thomas und Sigrun! » [fr] [sq]

Довидување на германските пријатели: « Tschüss, Liebe Thomas und Sigrun! »

Амбасадорот организираше ручек за својот германски колега Томас Герберих и неговата сопруга Сигрун, како и за нивните заменици и сопруги, на истекот од мандатот на германскиот амбасадор во Скопје. Тоа беше еден срдечен и пријателски миг какви што беа впрочем трите години во кои меѓусебните односи се одликуваа со доверба, илустрирајќи ја длабочината на врските помеѓу Франција и Германија во служба на европскиот проект.

JPEG

publie le 22/05/2020

hautdepage