Уписи во Француското интернационално училиште Скопје - EFIS [fr]

Уписите во Француското интернационално училиште Скопје се во тек!

Училиштето е акредитирано од Министерството за образование, наука и истражување на Република ‪Франција‬ и нуди квалитетно основно француско ‪образование‬ од прво до деветто одделение, обезбедувајќи им на децата многу можности уште од најрана возраст.

Повеќе информации за уписите може да најдете на сајтот на училиштето: http://efis.mk/efis/

PNG

publie le 24/04/2016

hautdepage