Vendosja e një bletoreje me pesë zgjua [fr] [mk]

Për të promovuar larminë biologjike dhe për të rritur ndërgjegjësimin e bashkëbiseduesve dhe bashkatdhetarëve tanë në Maqedoninë e Veriut, për çështjet që ndërlidhen me Marrëveshjen e Parisit mbi klimën, ambasada ka vendosur të financojë një projekt ekologjik (të gjelbër), i cili ka të bëjë me vendosjen e një bletoreje (koshereje) me pesë zgjua, në kopshtin e varrezave të ushtarëve francezë në Shkup.

Projekti do të mundësojë komunikimin në temat që kanë të bëjnë me ekologjinë, por gjithashtu edhe përdorimin e mjaltit të grumbulluar, në kuadër të ngjarjeve të mishërimit (solidaritetit).

publie le 28/04/2019

hautdepage