Vëzhgimi i raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut [fr] [mk]

Të dielën, më 21 prill, ambasadori dhe bashkëpunëtorët e tij, morën pjesë në përpjekjet ndërkombëtare të vëzhgimit të raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale.

Ata ishin të pranishëm në mbarë vendin dhe vizituan shumë qendra votimi dhe komisione zgjedhore, duke u takuar me përfaqësues të shoqërisë civile dhe me votues, rast këto tejet të volitshme, për të matur realitetin dhe peshuar cilësinë e progresit demokratik në vend. Vizita e shumë shkollave ku zhvillohej procesi zgjedhor, mundësoi zbulimin dhe kundrimin e bukur, të befasishëm dhe të papritur të vitalitetit të profesorëve të frëngjishtes dhe nxënësve që e mësojnë këtë gjuhë.

publie le 23/04/2019

hautdepage