Visite à l’ONG « Coalition Margins » [fr] [mk]

Të mërkurën më 12 maj, ambasadori, i shoqëruar nga atasheu për bashkëpunim, vizitoi selinë e organizatës joqeveritare « Margjinat e Koalicionit » (Coalition Margins). Me drejtoreshën ekzekutive, znj. Irena Cvetkoviç dhe menaxheren e projektit, znj. Dragana Drndarevska, diskutuan për arritjet e rëndësishme që janë bërë viteve të fundit, si dhe për përpjekjet e mëdha që duhet të bëhen veçanërisht në lidhje me zbatimin e reformave të miratuara.

JPEG

Njëkohësisht, ky takim mundësoi trajtimin e përgatitjes së Forumit «Brezi i përkushtuar për barazi», që e organizon Franca, Meksika dhe UNWOMEN, prej 30 qershor deri më 2 korrik të vitit 2021, ku Maqedonia e Veriut së bashku me Francën, do ta ketë rolin pilot në fushën e autonomisë trupërore, shëndetit dhe të drejtave seksuale dhe riprodhuese.

publie le 29/07/2021

hautdepage