Viza afatgjatë

Vizë për bashkëshortin e huaj të një Francezi
Lista e dokumenteve për tu paraqitur për kërkesë për vizë afatgjatë për bashkëshortin e huaj të një Francezi: :
Lista e dokumenteve
liste des documents

Vizë për shkollim për fëmijët nën 18
Lista e dokumenteve për tu paraqitur për kërkesë për vizë afatgjatë për shkollim për fëmijët nën 18 vjeç :
Lista e dokumenteve
liste des documents

Vizë për fëmijën e një francezi, minoren ose në ngarkim
Lista e dokumenteve për tu paraqitur për kërkesë për vizë afatgjatë për fëmijën e një francezi, minoren ose në ngarkim :
Lista e dokumenteve
liste des documents

Vizë për bashkim familjar me prindër jo në ngarkim
Lista e dokumenteve për tu paraqitur për kërkesë për vizë afatgjatë për bashkim familjar me prindër jo në ngarkim :
Lista e dokumenteve
liste des documents

Vizë për bashkim familjar me prindër në ngarkim
Lista e dokumenteve për tu paraqitur për kërkesë për vizë afatgjatë për bashkim familjar me prindër në ngarkim në :
Lista e dokumenteve
liste des documents

Vizë për studime
Lista e dokumenteve për tu paraqitur për kërkesë për vizë afatgjatë për vizitorët :
Lista e dokumenteve
liste des documents

Viza për studime (vetëm për Bursistët)
Lista e dokumenteve për tu paraqitur për kërkesë për vizë afatgjatë për studime në Francë
Lista e dokumenteve
liste des documents

Vizë për studiues
Lista e dokumenteve për tu paraqitur për kërkesë për vizë afatgjatë për studiues :
Lista e dokumenteve
liste des documents

Vizë për vizitorët
Lista e dokumenteve për tu paraqitur për kërkesë për vizë afatgjatë për vizitorët :
Lista e dokumenteve
liste des documents

Dernière modification : 23/03/2015

Haut de page