Vizitë në Institutin për Strategji dhe Zhvillim [fr] [mk]

Të enjten, më 27 dhjetor, ambasadori vizitoi Institutin e Strategjisë dhe Zhvillimit (ISD), ekipi i të cilit kontribuon përmes aktiviteteve të tyre në elaborimin e politikave publike me interes të përgjithshëm.

JPEG - 125 ko

Gjatë takimit, bashkëbiseduesit përmendën mundësitë për bashkëpunim, në veçanti për vendosjen e lidhjeve me partnerët francezë ose identifikimin e praktikave të mira në Francë.

publie le 10/01/2019

hautdepage