Votimi parë i Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi [fr] [mk]

Me rastin e votimit të parë të Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, më 11 prill, ambasadori ftoi në rezidencën e Francës disa deputetë dhe anëtarë të shoqatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe përfaqësues të Këshillit të Evropës dhe OSBE-së.

Ai theksoi rëndësinë e miratimit përfundimtar të këtij teksti për përparimin e standardeve evropiane në Maqedoninë e Veriut dhe luftën kundër të gjitha formave të diskriminimit. Ligji shquhet dukshëm në agjendën e Bashkimit Evropian, si një kriter për avancimin e sundimit të ligjit dhe shtetit të së drejtës.

publie le 15/04/2019

hautdepage